İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 93  2022/5  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Selda KAVAS AFACAN

NO Makale Adı
1652208620 HATÂÎ ÜSLÛBU MOTİFLERİN TASARIM SÜRECİNDE KULLANILAN BAZI TERİMLERİN ANLAM VE KULLANIM ALANLARINA GÖRE TASNİFLENMESİ

HATÂÎ ÜSLÛBU MOTİFLERİN TASARIM SÜRECİNDE KULLANILAN BAZI TERİMLERİN
ANLAM VE KULLANIM ALANLARINA GÖRE TASNİFLENMESİ