İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 90  2022/2  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Deniz GÜNEŞ, Can Etili ÖKTEN

NO Makale Adı
1646829877 ÂŞIK VEYSEL’DE KARA TOPRAK

ÂŞIK VEYSEL’DE KARA TOPRAK