İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 89  2022/1  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Şafak CEYHAN

NO Makale Adı
1627127869 ERNESTO KÖHLER OP.33 VOL.I NUMBER 7 A STUDY EXAMPLE OF PLAYING THE FLUTE ETUDE

Bu çalışma; icracıların çalgı performanslarını teknik ve müzikal açıdan geliştirmesinde majör rol alan etütlerin, teknik açıdan karşılaşılan problemlerinin çözümüne yönelik alternatif egzersiz önerileri getirmek amacıyla yazılmıştır. Çalışmada Ernesto Köhler’in (1849-1907) Op.33-I “15 Easy Pieces as Studies” etüt kitabının 7 numaralı etüdü seçilerek form analizi yapılmış, etüdün tamamında yer alan 16’lık notaların çalımını kolaylaştırmak amacıyla alternatif egzersiz modelleri üretilmiş ve bu modeller literatürde öne çıkan benzer yapıdaki flüt egzersiz dökümanları ile desteklenmiştir. Çalışmada icracının seçilen etüt üzerinden 16’lık ritimleri homojen bir şekilde çalması ve kazanımlarını benzer etütlerde uygulayabilmesi hedeflenmektedir. Araştırmanın sonucunda çalışma içerisinde önerilen varyante edilmiş ritmik ve artikülasyon yapıları kullanılarak, icranın doğru bir şekilde gerçekleştirebileceği, icra esnasında karşılaşılan ritmik dengesizliklerin elimine edilebileceği ortaya konmaktadır. Bu çalışma ile alana; benzer ritmik yapılardaki etütlerde ve farklı formlardaki eserlerde (özellikle barok ve klasik dönem konçerto ve sonat formlarında) karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik çeşitlendirilmiş çalışma örnekleri ile katkı sağlanmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup, içerik analizi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Flüt, flüt eğitimi, ernesto köhler, etüt, ritim