İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 91  2022/3  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Osman ÇAYDERE, Ceren DEMİRBAŞ

NO Makale Adı
1619907107 LİSANS DÜZEYİNDE UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA SANAT EĞİTİMİ SÜRECİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

LİSANS DÜZEYİNDE UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA SANAT EĞİTİMİ SÜRECİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ