İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 66  Şubat 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Serhat YENER

NO Makale Adı
1583840326 TÜRK TANGO MÜZİKLERİNİN MAKAM VE USÛL YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

TÜRK TANGO MÜZİKLERİNİN MAKAM VE USÛL YÖNÜNDEN İNCELENMESİ