İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 62  Ekim 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Gülşen ANNAGİYEVA, Damla BULUT

NO Makale Adı
1568706450 BÜYÜK BESTECİLERİN PİYANO ESERLERİNDE PEDAL KULLANIM TEKNİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

BÜYÜK BESTECİLERİN PİYANO ESERLERİNDE PEDAL KULLANIM TEKNİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME