İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 50  Ekim 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Bahar ERİŞ KARAOĞLAN

NO Makale Adı
1540320299 TÜRKÇEDE ÖBEKLER

TÜRKÇEDE ÖBEKLER