İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 48  Ağustos 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Murat AKSOY

NO Makale Adı
1532443848 --

Türk destanlarının hemen hemen tamamında kadın karakterler yer aldığı gibi bazılarında da erkek karakterlerden dahi ön planda olmuştur. Bu kadınlar, zırh giymiş, kılıç kuşanmış halkına ve ordusuna önderlik etmiştir. Bu karakterler “Alp Kadın” olarak adlandırılmıştır. Bu destanlardan bin yıl son- ra, Anadolu’nun işgal edilmesiyle birlikte kadınlar, direnişin örgütlenmesinden cephede savaşmaya kadar, her alanda aktif olarak yer almışlardır. Kara Fatma, Şerife Bacı, Nezahat Onbaşı destanlaşan bu isimlerdendir. Sözün hâkim olduğu çağda destanlar vasıtasıyla anlatılan Alp kadın, görsel çağda resim aracılığıyla anlatılmıştır. Bu çalışmada Kurtuluş Savaşı resimlerindeki kadın gürleri, Türk de- stanlarındaki alp kadın tipi üzerinden incelenmiş ve aralarındaki benzerlikler ortaya konulmuştur.