İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 13, Sayı 113  2024/1  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Kübra GEDİK, Mine KÜÇÜK

NO Makale Adı
1705658412 MOBİL E-TİCARET UYGULAMALARINDA OYUNLAŞTIRMA TASARIMLARININ İNCELENMESİ

Teknolojik ilerlemelere bağlı olarak, son yıllarda büyük bir popülerlik kazanan "oyunlaştırma" veya İngilizce adıyla "gamification" terimi, birçok farklı sektörde yaygın bir şekilde benimsenmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Bu sektörlerden biri de geleneksel perakendeden çevrim içi platformlara dönüşen e-ticaret sektörüdür. Yakın geçmişte dünya genelinde yaşanan ve insanların tüketim alışkanlıklarını etkileyen Covid-19 pandemisi, çevrim içi alışverişe yönelimin artmasına, bu sektörün büyümesine ve dönüşmesine önemli katkılarda bulunan güçlü sebeplerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu dönüşümün en önemli bileşenlerinden biri de mobil uygulamalardır. İnternet erişiminde olumlu gelişmelere bağlı olarak tüketicilerin çevrimiçi alışverişe yönelmesi beraberinde e-ticaret sektöründe mobil teknolojiler ve buna bağlı olarak geliştirilen uygulamaların sektör pazarında giderek yükselen bir ivme kazanmasına sebep olmuş ve markaların rekabetini dinamikleştirmiştir. E-ticaret sektöründeki markalar, her geçen gün büyüyen ve rekabetin yoğun olduğu bir ortamda müşteri memnuniyetini ve satış oranını artırmak için farklı stratejiler ve paradigmalar geliştirmek zorunda olduğu bir sürecin içine girmiştir. Oyunlaştırma tam bu noktada e-ticaret sektöründe alan uzmanlarının yöneldiği bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Temelinde puanlar, ödüller, seviyeler, rekabetçi etkinlikler, kullanıcı deneyimini daha eğlenceli hale getirme, müşteri memnuniyetini arttırma ve buna benzer çeşitli stratejiler bulunmaktadır. Bu stratejilerin tüketici üzerinde etkili olması için, geliştirilen mobil uygulamalardaki görsel tasarımın da süreç içerisinde başarılı bir şekilde organize edilmesi gerekmektedir. E-ticaret, oyunlaştırma ve görsel tasarım şeklindeki birbirinden farklı dinamiklerden oluşan bir ürünü başarılı bir şekilde tanımlayabilmek için öncelikle bu dinamiklerin yapısal özelliklerinin yanında birbirleriyle etkileşimi sonucunda yapısal özelliklerindeki gelinen son durum incelenmelidir. Bu noktadan hareketle makale 5 adet, e-ticaret sektöründe oyunlaştırma yöntemlerinden yararlanan mobil uygulamaları mercek altına alarak, “oyunlaştırma” teriminin sektörel farklılıklara göre anlamsal ve yöntemsel bir değişim sürecine girip girmediği, oyunlaştırma yöntemi kullanımına uygun geliştirilen görsel tasarımların sektörel dinamiklere bağlı olarak nasıl şekil aldığı üzerine karşılaştırmalı olarak incelemeler yapılarak bir durum çalışması gerçekleştirilmiştir. E-ticaret mobil uygulamalarının oyunlaştırma tasarımı üzerine yapılan incelemeler sonucunda, bu eğilimin gelecekte daha da yaygınlaşarak ve önem kazanarak devam edeceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Oyunlaştırma, Oyunlaştırma Prensipleri, Oyunlaştırma Tasarımı, E-Ticaret