İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 111  2023/11  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Sevinç ÜÇGÜL

NO Makale Adı
1699971844 RUS ELEŞTİRMENLERİNİN GÖZÜYLE N. GOGOL’ÜN “PALTO”SU

Rus edebiyatında yaşamı ve edebi sanatıyla yaşadığı dönemden günümüze kadar yoğun ilgiyle dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri Nikolay Gogol’dür. 19. yy. Rus eleştirmenlerinden V. Belinski yazarın özgün hiciv sanatını fark eden ilk isimlerden birisi olarak 20’ye yakın makale ve mektuplarında Gogol sanatının özelliklerinden bahseder. Çağdaşları Gogol’ün sanatını çok yakından takip ederek yazdığı her eseri farklı açılardan ele alır, daha sonraki yıllarda da edebiyat eleştirmenleri, yazar ve toplum bilimciler tarafından da bu yoğun ilgi devam eder. Makalede Gogol’ün “Palto” eseriyle ilgili yapılan eleştiri ve yorumlara odaklanılarak 19. ve 20.yy’larda yapılan yorum ve değerlendirmeler incelenecektir.

Anahtar kelimeler: N. Gogol, Palto, Rus eleştirmenlerinin gözüyle “Palto”, Çernışevski, Eyhanbaum, Gukovski