İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 111  2023/11  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Veli Doğan YAZĞILI, Verda KARAÇİL CERİT

NO Makale Adı
1699092668 ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN BİLİŞSEL VE DUYGUSAL GELİŞİMİNDE MÜZİĞİN OLUMLU ETKİLERİ

Bu makale, özel gereksinimli bireylerin gelişimine odaklanan müzik eğitiminin sağladığı değeri derinlemesine incelemekte ve bu eğitimin bilişsel, duygusal ve sosyal alanlardaki etkilerini kapsamlı bir şekilde vurgulamaktadır. Özellikle özel gereksinimli bireylerin eğitimi, modern toplumun eğitim sistemlerinin ve uygulamalarının merkezinde önemli bir yer tutmaktadır ve bu bağlamda müzik eğitimi önemli bir rol üstlenmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı ve özel eğitim kurumları tarafından sunulan bireyselleştirilmiş eğitim programları, özel gereksinimli çocuklara müzik eğitimi fırsatı sunarak onların gelişimine katkı sağlamaktadır. Bu çalışma, derleme türünde bir araştırmayı içermekte olup elde edilen sonuçlar, özel gereksinimli bireylerin müzikle eğitimi aracılığıyla kendi potansiyellerini gerçekleştirme yeteneklerinin ortaya çıkmasını önemli bir perspektifle sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Özel Gereksinimli Öğrenciler, Müzik Eğitimi, Eğitimde Eşitlik