İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 112  2023/12  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Beste ELVEREN ARI, İlknur GÜRSES KÖSE

NO Makale Adı
1698908139 SİNEMADA GOTİK ÜSLUP: TİM BURTON SİNEMASI

İnsanın tarih boyunca hayatta kalmasını sağlayan en önemli duygu, korku duygusudur. Gotiğin kaynağında yer alan bu duygu, insanın bilinmeyene, anlamlandırılamayana, doğaüstü olana karşı duyduğu ilginin yanı sıra bu ilgi ile ortaya çıkardığı haz ve heyecandır. Neredeyse her sanat dalında bir üslup olarak kendisine yer bulmuş olan gotik kavramı, korku, dehşet hissi, heyecan gibi birkaç kavramla ilişkilendirilebilmektedir. Mimariden heykele, resimden sinemaya grotesk imgelemle birleşerek kurulan gotik anlatılar ve imgelerin, toplumun kriz dönemlerinde ortaya çıkmış olduğu görülmektedir.
Günümüzde türleri melezleştirerek anlatıyı inşa eden Tim Burton filmleri; gotik imgelerin ve temaların sıklıkla kullanıldığı filmlerdir. Çalışma kapsamında Burton’ın yönetmenliğini üstlendiği 20 adet uzun metraj filmi, gotik kavramı bağlamında belirlenen temalara göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma gotik mekânlar, varlıklar, olgular ve olgular gibi ana temalar ve bunları oluşturan simgesel alt temalar bağlamında nitel film analizi yöntemi ile Tematik Analiz kullanılarak çözümlenmiştir. Gotik üslubun hem Tim Burton sinemasında nasıl temsiliyet kazandığı hem de Tim Burton’un filmlerinin ne tür gotik özellikler taşıdığının tespit edilmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Gotik, Gotik Sinema, Gotik Sanat, Tim Burton, Tematik Analiz