İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 110  2023/10  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Koray AY

NO Makale Adı
1698264038 W. A. MOZART NO.3 MİB MAJÖR K. 447 KORNO KONÇERTOSUNUN YORUMLANMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Bu çalışmada, Klasik dönemin önde gelen bestecilerinden Wolfgang Amadeus Mozart’ ın “Mib majör No.3 K.447 Korno Konçertosu” müzikal ve icra yönünden incelenmiştir. Korno eğitiminde sıkça yer verilen ve aynı zamanda korno solistlerinin tercih ettiği bir eser olan No.3 K.447 Korno Konçertosu, stilistlik özellikleri, form ve armonik yapısı, korno çalgısının ses rengini üst düzeyde gösteren yönleriyle korno repertuarının temel yapı taşlarından biri olarak görülebilir. Eserde yer alan teknik, biçimsel ve armonik özellikler müzikal analiz yöntemiyle tespit edilmiş, literatür taraması aracığıyla ortaya çıkarılan sonuçlar yorumlanmıştır. Çalışmaya yönelik literatür taraması yapıldığında konuya ilişkin herhangi bir Türkçe çalışmanın olmadığı tespit edilmiş ve konçertonun partilerine ulaşılmış olup, sonrasında nitel araştırma yöntemi olan içerik analizi uygulanmıştır. Ortaya çıkan veriler kapsamında yorumculara yönelik görüş ve önerilere yer verilmiştir. Sonuç olarak yapılan araştırmada ortaya çıkan veriler doğrultusunda, Klasik Dönemin müzikal yapısını, Mozart’ ın müzikal anlayışını ve özelliklerini, “Mib majör No.3 K.447 Korno Konçertosu” ile ilgili araştırma yapacak olan araştırmacılara, eser yorumunda eserin nasıl seslendirileceği, nasıl düşünülmesi gerektiği anlatılmış olup korno öğrencilerine ve korno eğitimcilerine bakış açısı sağlayacak ayrıntılı bir kaynak oluşturabileceği öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mozart, Klasik Dönem, Korno