İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 111  2023/11  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Pembe AKTÜRK

NO Makale Adı
1698248619 TİPOGRAFİDE DENEY, OYUN VE TASARIM İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: TİPOGRAFİK OYUNCAKLAR

Tipografi, yaşamımızın temel parçalarındandır; teknolojinin, iletişim ve algılama biçimlerinin gelişimiyle anlamı, etki alanı genişlemektedir. Tipografi, yazı ve yazının düzenlemesi ile ilgili teknik ve estetik düzenlemeleri de kapsayan bir sanattır. Günümüzde tipografide çeşitliliği yakalamak, tipografik etkiyi arttırmak, tüketiciyi şaşırtmak/etkilemek/eğlendirmek için çeşitli deneyler yapılmakta ve bu deneyler tipografi alanında çalışan tasarımcı, akademisyen, öğrenci ve ilgililere rehber olmaktadır. Bu araştırma, tipografi alanında deney, tasarım ve oyun ilişkisini çalışma kapsamında seçilmiş örnekler üzerinden incelemektedir. Tipografi alanında yapılan deneysel tasarımların, yaratıcı bir eylem biçimi olan oyun kavramı ile benzeştiğine vurgu yaparak, oyunlardan ilhamla üretilmiş ya da oyuna dönüştürülmüş tipografik örnekler üzerinden konuyu aydınlatmaktadır. Tipografide/tipografik tasarımda etkili tasarımlar yapabilmenin o alanda yapılacak yeni denemelerle mümkün olabileceği vurgusu yaparak, tasarımı ve tasarım sürecini oyuna dönüştürmenin önemini belirtmektedir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme modeli kullanılmıştır. Araştırma sonucunda tipografi alanının zengin ve potansiyel barındıran bir alan olduğu, oyun eylemi ile tipografi disiplinin birleştirildiğinde ortaya yaratıcı, eğlenceli, öğretici oyun ve oyuncakların ortaya çıkabileceği görülmüştür. Araştırma kapsamında incelenen tipografik oyun ve oyuncakların, tipografi alanında üretilebilecekler konusunda ufuk açıcı bir niteliğe sahip olduğu, tipografi alanında yapılacak çalışmalarda ilham kaynağı olabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Tipografi, Deney, Oyun, Tasarım, Tipografik oyuncak