İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 110  2023/10  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Makbule Gizem ENUYSAL

NO Makale Adı
1697874331 HAYATIN BİR GERÇEĞİ, ALICE NEEL’İN HAMİLE ÇIPLAK RESİM SERİSİ

Bu çalışma Amerikalı figüratif ressam Alice Neel’in, 1964-78 yıllarında yapmış olduğu yedi resimden oluşan hamile çıplak resim serisi üzerinedir. Hamile kadın bedeninin temsili ve hamilelik konusunun ele alınış biçimi bakımından, ressamın Batı resim geleneği içindeki sıra dışı yaklaşımını ortaya koymak çalışmanın amacıdır. Ressamın hamile çıplak resimlerini yapmasında etkili olan öz yaşam öyküsüne, sanatsal bakış açısına ve yaşadığı dönemde Amerika’daki sanat ortamına, toplumsal koşullara çalışmada yer verilmiştir. Bununla birlikte Neel’in hamile çıplak serisi içinden seçilen resimlerin biçimsel yapısının ifade ile olan ilişkisi açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın oluşturulma sürecinde Batı sanatında hamileliği konu alan belli başlı eserler, 20.yy Amerikan resmi ve Alice Neel ile ilgili görsel ve yazılı kaynaklar incelenmiştir. Neel’in hamile çıplak resim serisi, Batı resim geleneği içinde, uzanan nü kadın ve hamile kadın imgesi olmak üzere biri çok köklü diğeri ise genç denebilecek iki ayrı konuyla ilişkilidir. Sanatçı her iki konu bağlamında kendisinden önce gelen ve kendisinden sonra aynı konuyu ele alan sanatçılardan farklı bir anlayış ortaya koymuş, toplumsal normlara ve sanatsal beklentilere meydan okumuştur. Alice Neel, hamile kadın figürüne karşı Batı resmindeki geleneksel yaklaşımı değiştirmiş, insani deneyimlerinden soyutlanmış hamile kadın imgesini etken, hem güçlü hem kırılgan, bilinçli bir varoluşa getirmiştir.
Anahtar Kelimeler: Alice Neel, Hamile, Çıplak, Beden, Portre, Gerçekçilik