İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 110  2023/10  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Orhun TÜRKER

NO Makale Adı
1697751569 AMBALAJ TASARIMINDA ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

Tüketicilerin satın alma davranışlarını doğrudan etkileyen bir tasarım alanı olan ambalaj, günümüzde özellikle gıda sektöründeki firmaların pazar payını önemli ölçüde etkileyen bir unsurdur. Tüketicilerin ilk defa alacakları bir ürünün kendisini görmeden, sadece ambalajına bakarak karar verme davranışının ne kadar yaygın olduğu düşünüldüğünde, bu tasarım alanının ne denli etkili ve önemli olduğu anlaşılabilir. Yüzlerce ürün arasından kendi ürünlerinin tercih edilmesini hedefleyen firmaların dikkat çekici ambalaj tasarımları ile raflarda yer aldığı görülmektedir. Bu nedenle firmalar, rakiplerinden farklı ve dikkat çeken ambalaj tasarımlarını uygulamak için, başta teknoloji olmak üzere pek çok farklı bağlamda kendilerini geliştirmek durumundadır. Teknoloji her alanda olduğu gibi, ambalaj alanında da köklü değişikliklerin yolunu açmıştır. Gelişen teknolojiyle ambalaj malzemelerinin daha sağlıklı, kaliteli ve sürdürülebilir olması hedeflenmiş, baskı teknolojilerinin gelişmesi neticesinde farklı baskı türlerinin de ambalajlarda kullanıldığı görülmektedir. Ancak bu araştırmada ambalajlar, tasarım, malzeme türü veya baskı tekniği açısından değil, iletişim bağlamında artırılmış gerçeklik kavramı ile ele alınmak istenmiştir. Yapılan araştırmada, genellikle basılı materyaller üzerinde uygulanan ancak ambalaj tasarımlarında yaygın olarak kullanılmayan artırılmış gerçekliğin kullanımı, gerçek hayattan örneklerle ele alınmıştır. Artırılmış gerçekliğin kullanımı ile ambalajların durağan mesajların ötesine geçip, tüketicilerin daha çok bilgi almasını sağlayacak ve dikkatini çekecek dijital katmanlar ile zenginleştirilebilir olduğunu ortaya koymak için de örnek bir uygulama kurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ambalaj tasarımı, Artırılmış gerçeklik, Grafik tasarım, etiket tasarımı