İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 111  2023/11  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Sevtap SARICA

NO Makale Adı
1697023565 DOĞADAN ÖĞRENEREK TASARLAMANIN SERÜVENİ: BİOFİLİ VE BİOMİMİKRİ

Biyomimikri, doğadan ilham alarak tasarım ve mühendislik alanlarında problem çözmek için kullanılan bir disiplindir. İlkel insanlar döneminden itibaren doğadan öğrenme ve taklit etme eğilimi gözlemlenmiştir. Mitoloji ve kültürel bağlamlar da doğadan esinlenmede- önemli bir rol oynamıştır. İnsanlar, doğal dünyanın sembollerini ve motiflerini kullanarak mitolojik hikayeler anlatmış ve kültürel ifadelerini şekillendirmiştir.
İnsanların doğaya olan içsel bağlantısı biofili kavramıdır. İnsanlar, doğal çevrelerde olma isteği, bitkilerle etkileşim kurma dürtüsü ve doğal öğelerin rahatlatıcı etkileri gibi faktörlerle doğaya olan çekim hissederler. Doğa, insanların zihinsel ve duygusal sağlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir ve insanlar doğadan ilham alarak ruh hallerini iyileştirebilirler.
Bu makale, doğadan ilham alma sürecini, biyomimikri ve biofili kavramlarını, mitoloji ve kültürel bağlamlarda doğadan esinlenmenin rolünü, insanların doğaya olan içsel bağlantısını ve doğadan ilham alan sanat ve tasarımı örneklerle ele almaktadır. Bu makalenin amacı doğanın yüzyıllardır insanların ilham aldığı ve etkilendiği bir kaynak oluşunu incelemek, gelecekte de hala başvurulan bir kaynak olarak potansiyelini keşfetmektir.
Anahtar Kelimeler: biomimikri, biofili, doğadan ilhamla tasarım, sanat, tasarım