İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 110  2023/10  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mahmut ERZİNCAN

NO Makale Adı
1696975286 KÜLTÜREL FARKLILIKLAR VE TOPLUMSAL HAFIZANIN AFİŞ TASARIMINA ETKİSİ: FİLM AFİŞLERİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME

Farklı coğrafyalarda ve toplumlarda ortaya çıkan kültürel farklılıklar, yalnızca dil, gelenekler veya yaşam tarzlarıyla sınırlı değildir. Kültür tasarım, sanat ve iletişim biçimleri üzerinde de etkili olabilir. Bu araştırmada kültürel farklılıklar ve toplumsal hafızanın genelde afiş tasarımına özelde ise film afişlerine etkileri incelenmiştir. Film afişleri, filmlerin tanıtımında kritik bir rol oynar. İzleyicilere film hakkında ilk izlenimleri sunarlar ve izleyiciyi filme çekmek için görsel bir hikâyeyi temsil ederler. Ancak farklı kültürlere ve farklı toplumsal hafızalara sahip insanlar renk, sembol, slogan ve görsel argümanlara karşı farklı tepkiler gösterebilir. Örneğin bir toplumda bir rengin, bir sembolün, bir söylem ya da sloganın pozitif yönde anlamları olabilirken, farklı kültürel değerlere ve toplumsal hafızaya sahip diğer bir toplumda bu argümanlar olumsuz ve negatif anlamlar içerebilir. Bu bağlamda, kültürel değişiklikler ve toplumsal hafıza, film afişleri gibi görsel iletişim araçlarının tasarımını belirleyen önemli faktörlerdir. Tasarımcılar, kültürel etkenleri ve toplumsal hafızaları göz önünde bulundurarak daha etkili afişler tasarlayabilirler. Bu, hem filmlerin daha geniş izleyici kitlesine ulaşmasına hem de izleyicinin daha derin ve anlamlı deneyimler yaşamasına yardımcı olabilir. Bu nedenle, afiş tasarımı alanında kültürel çeşitlilik ve toplumsal hafıza konularına dikkat edilmesi önemlidir. Sinema filmlerinin yayın öncesi görsel iletişim biçimleri olarak da görülen afişler günümüz de oldukça popüler bir ivme kazanmıştır. Sinema şirketleri evrensel filmler üreterek, bu filmler için farklı coğrafyalara, farklı kültürlere ve toplumsal hafızalara göre afişler yapmaya başlamıştır. Bu noktada tek bir film için birbirinden farklı afişlerin üretildiği gözlemlenmiştir. Araştırmada, kültür ve toplumsal hafızanın film afişleri üzerindeki etkisi incelenerek, afiş tasarımları üzerinden, karşılaştırmalı analiz yöntemi kullanılarak konuya detaylı bir bakış açısı kazandırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Film, afiş, kültür, toplumsal hafıza