İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 110  2023/10  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Lütfiye Başak ÖZDOĞAN

NO Makale Adı
1696675593 SAHNE TASARIMI YARATIMINDA DİSİPLİNLER ARASI ETKİLEŞİM

Sahne tasarımında disiplinlerarası yaklaşımları görebilmek için tiyatro tarihinin başlangıcına gidildiğinde tiyatro sanatının özü gereği sahnelemenin birçok mesleği bir araya getirdiğine tanık olunur. Antik Yunan Tiyatrosu’nda ilk tragedyanın hikâyesini düşleyen yazar, tiyatro sanatı üzerine düşünen filozof, metni sahneleyen yazar/yönetmen, sahne ve seyir alanının inşasını yapan mimar, periaktoi denilen üç yüzeyli panolara mekânları çizip boyayan ressam, maskeleri hazırlayan heykeltraş, hikâyeyi aktaran oyuncu, müzisyenler, dans edenler, akustik üzerine çalışan mühendis, ,sahne makineleri ve panoları imal eden marangoz, demirci, giysileri diken terzi ve nihayetinde seyirciyi bu ortak deneyimin yaratıcıları olarak düşünülebilir. 20. yüzyıl sanat akımlarının gelişimi içinde sahne tasarımcılığı avangart sanatçıların cesur ve deneysel yaklaşımlarıyla bağımsız bir meslek haline gelir. Bugün birçok mimar, heykeltıraş ve ressam scenography konusunda teknolojik olanakları da kullanarak işler üretiyor ve bir kısım çağdaş sanatçı da yapıtlarında teatral referanslar kullanıyor. Bu makalenin amacı sahne sanatlarında disiplinler arası etkileşimin nasıl gerçekleştiğini belirli tasarımcılar eşliğinde incelemek ve sahne tasarımında yaratım sürecine farklı bir perspektif sunabilmektir.
Anahtar Kelimeler: Sahne Tasarımı, Disiplinlerarası, Plastik Sanatlar