İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 110  2023/10  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Yasemin ATA

NO Makale Adı
1696220265 VİDEO OYUNU ÇALIŞMALARINA MÜZİKOLOJİK BİR YAKLAŞIM OLARAK LUDOMÜZİKOLOJİ

“Ludomüzikoloji” son on beş yılda oyunlar üzerine incelemeler gerçekleştiren müzik araştırmacılarının oyun müziklerini “müzikolojinin merceğinden” ele almaya yönelik girişimlerini ifade etmek üzere öne sürdükleri bir terimdir. Avrupa’daki çeşitli üniversitelerden oyun müziğine akademik bir merakla yaklaşan araştırmacılar tarafından 2011 yılında aynı isimle bir topluluk kurulur. Topluluğun birincil hedefi, video oyunlarının temel bileşenlerinden müziğe ilişkin yapılan tekil çalışmalar için bir merkez ve temas noktası oluşturmaktır. Kurucu araştırmacılar, konuyla ilgilenen akademisyenleri işbirliğine yönlendirerek belirli bir çatı altında toplamanın yanısıra oyun müziği çalışmalarına dair yöntem ve terminoloji geliştirmeyi yani ludomüzikolojinin, oyun ve müzik ilişkisinin çeşitli boyutları üzerine bilgi üreten özerk bir disiplin olarak tanınmasını sağlamayı amaçlar. Topluluk, kurulduğu yıldan itibaren düzenli olarak geçekleştirdikleri bilimsel toplantılar ile ludomüzikolojinin kapsamını, sınırlarını tanımlamaya, metodolojisini çizmeye ve temel sorunlarını saptayarak çözmeye yönelik çalışmalara katkıda bulunur. Asıl soru ise alana rehberlik ettiği ifade edilen “müzikolojik perspektif”ten ne anlaşılması gerektiği yani oyun müziği incelemelerinde müzikolojinin ne gibi bir katkı sunmasının hedeflendiğidir. Bu çalışmanın amacı “ludomüzikoloji” adı altında yapılan akademik çalışmaların sağladığı mevcut birikimi incelemek ve müzikolojinin oyun incelemelerinin özerk bir disiplin olması yolundaki katkısına dair bir değerlendirme sunmaktır. Ayrıca makale ile alanın Türkçe literatürdeki sınırlı yerine katkıda bulunulması amaçlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Video oyunları, müzik, ludoloji, ludomüzikoloji