İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 110  2023/10  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mert Can PARLAR

NO Makale Adı
1696067765 MONTEVERDİ'NİN TROMBONLARI KULLANARAK OPERA SANATINA GETİRDİĞİ YENİLİKLER

Monteverdi'nin 1607 tarihli L'Orfeo eseri, operanın sanatsal ve teknik gelişiminde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Yunan mitolojisinden Orfeo ve Eurydice'nin trajik aşk hikayesini konu alan opera, dikkat çeken müzikal yaklaşımı, dramatik sahneleri ve güçlü duyguları segileme biçimi ile dramatik ve etkili bir opera sanatının kurulmasına öncülük etmiştir. Monteverdi’nin, L'Orfeo operası ile ortaya koyduğu yenilikçi tarz geniş bir orkestranın kullanımı ile dikkat çeker. Eserde yaklaşık 40 enstrüman, belirli sahneleri ve karakterleri tasvir etmek için farklı gruplar halinde düzenlenmiştir. Tam bir orkestrasyon yapısından söz edilemese de Rönesans geleneğine göre icracıların besteci tarafından verilen talimatları takip etmesi ve önemli ölçüde doğaçlama yapma özgürlükleri, her bir performansı eşsiz kılmaktadır. Monteverdi orkestrası, yaylı çalgılar ve nefesli çalgılar bakımından zengin bir enstrüman kadrosuna sahiptir. Orfeo’da genellikle, telli çalgılar, klavsenler ve flütler pastoral temaları, bakır üflemeli çalgılar ise yeraltı dünyasının duygularını tasfir etmektedir. Bu yeni orkestrasyon yaklaşımı, her bir çalgının topluluk içinde daha etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamıştır. 17. yüzyılın başlarında nispeten yeni bir enstrüman olan trombonlar, Orfeo operasında Monteverdi'nin etkileyici müzik yaratma vizyonunu gerçekleştirmesine yardımcı olmuştur. Monteverdi'nin trombonları sıradışı kullanma yöntemi bu eserin en dikkat çekici özelliklerinden biridir ve çalgının opera ve oratoryo gibi türler de dahil olmak üzere orkestral müzikte önemli bir rol edinmesine yardımcı olmuştur.

Anahtar Sözcükler: Trombon, Monteverdi, Orfeo, Opera Orkestrası