İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 108  2023/8  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Emine Evren BÜYÜKBURÇLU EROL, Oya ÇINAR KANIK

NO Makale Adı
1695998951 JOHANN SEBASTIAN BACH’IN İTALYAN KONÇERTOSU’NUN (BWV 971) BİRİNCİ BÖLÜMÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Bu makalede, Johann Sebastian Bach’ın günümüzde en sık seslendirilen klavye eserlerinden biri olan Fa Majör İtalyan Konçertosu’nun (BWV 971) birinci bölümü ele alınmıştır. Nitel bir araştırma olan bu çalışmanın birinci bölümünde, bestecinin kısaca yaşam öyküsü ve klavsen eserlerinin listesi; ikinci bölümde klavsen eserlerindeki biçim ve yapı anlayışı yazılı literatürden derlenmiş; son olarak da eserin seçilen edisyonu üzerinde yapısal, teorik ve müzikal anlamda incelemeler yapılmıştır. Bu çalışmada, literatürden elde edilen bilgiler betimsel olarak yorumlanmış, eserin notası doküman analizi ile incelenmiştir. Çalışmanın amacı, araştırmacıları J. S. Bach’ın İtalyan Konçertosu’nu değerlendirmeye ve incelemeye teşvik etmek, seslendirilmek istenmesi durumunda da bu konuda müzisyenlere yarar sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler: Johann Sebastian Bach, İtalyan Konçerto, Barok