İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 109  2023/9  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Fulya SAVAŞ

NO Makale Adı
1695281182 JOHNSON TSANG ESERLERİNİN İNCELENMESİ: IN ME ÖRNEĞİ

Hong Kong doğumlu Johnson Tsang, çoğunlukla sürrealist bir hayal gücünün eşlik ettiği gerçekçi çalışmalarıyla tanınan seramik ve heykeltıraş sanatçısıdır. Sanatçının seramik çalışmalarında su içerisine işlenmiş insan yüzleri, eriyen figürler, sıçrayan sular ve ejderha figürleri yer almaktadır. Sanatçı seramik eserlerinde alışık olmadığımız bir hayal gücünü kullanarak, gerçeklik kavramına yeni bir boyut kazandırmaktadır. Johnson Tsang’ın seramik eserlerine bakıldığı zaman, sanatçının ifade etmek istediği düşünceleri kullanmış olduğu temalarda görülmekte birlikte, toplumsal olaylara bakış açışını onun gözünden görmek mümkündür. Toplumsal olaylar dışında sanatçının seramik çalışmalarına etki eden diğer bir faktör ise uyku halinde gördüğü rüyalar olmuştur. Rüya konusu sanatı, sanatçıyı ve birçok akımı derinden etkilemiştir. Sanatçı, bilinçaltında yatan olayları, nesneleri ve durumları kendi kişisel serüveninden yola çıkarak üç boyutlu formlara taşımıştır. Seramik eserlerinde beyaz porselen çamurunu tercih eden sanatçı, seramik heykellerinde cansız bir objeyle insan figürü arasında ilişki kurmaya çalışmaktadır. Bazı seramik çalışmalarında ise seramiğe ilaveten paslanmaz çelik gibi metal materyaller kullanmaktadır. Sanatçı, sıvıların akışkan yapısını hayal edemeyeceğimiz katı formlara dönüştürerek, seyircinin dikkatini çekmektedir. Özellikle çalıştığı yüz ifadelerine baktığımızda gördüğünüz gerçeklik hayranlık verici boyuttadır. Kavram yüklü eserleri, saflık ve masumiyetin simgesi olan çocuk figürünün yüz ifadeleri ile yansıtılmıştır. Bu makalede sanatçının “In Me” isimli seramik eseri analiz edilerek, eseri üzerinden sanatçının çalışma tekniği ve anlatımı araştırılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Johnson Tsang, Seramik, Porselen, Masumiyet