İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 109  2023/9  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Kerem ATAR

NO Makale Adı
1695099938 ‘ELEKTRİKLİ SANDALYE’ SERİSİ BAĞLAMINDA ANDY WARHOL’UN ‘ÖLÜM VE FELAKET’ SERİSİNİN İNCELENMESİ

Andy Warhol, Ölüm ve Felaket (Death and Disaster) serisinde Amerikan medyasına yansıyan ölümlü kazaları ve trajedileri hayatın görmezden gelinen bir parçası olarak ele almıştır. Daha önce eleştiri unsuru olarak kullandığı Amerikan rüyasını yansıtan medya kültürünü bu seriyle birlikte yaşamın karanlık tarafını gösteren bir medyaya dönüştürmüştür. Sonraki yıllarda bu seriyi Elektrikli Sandalye (Electric Chair) isimli farklı bir seriye dönüştürerek devam ettirmiştir. Bu seri özelinde Ölüm ve Felaket serisi, sanat tarihsel incelemelerde pop sanatın az bilinen yönünü temsil etmektedir. Gerek çalışmaların odağının nesneden özneye kayması gerekse de sosyolojik ve siyasi eleştiri malzemesi olarak trajedi içerikli konuların kullanımı pop sanatta alışılmadık bir durumdur. Bu amaçla makale, pop sanatın ünlü ismi Andy Warhol’un renkli medya ürünleri ve kişiliklerini ön plana çıkartan bilindik yönünden ziyade az bilinen yönüne odaklanmakta, renkli kişiliğiyle tanınan bir sanatçının bu gibi konulara yönelmesindeki nedenleri araştırmaktadır. Bu vesileyle öncelikle pop sanat ve Andy Warhol sanatının bilindik yönü hakkında okuyucu bilgilendirilip devamında sanatçıyı bu konulara yönelten nedenler ele alınmaktadır. Ölüm ve Felaket serisine ve sanatçının yaşamındaki yerine değinilerek seri bağlamında üretmiş olduğu Elektrikli Sandalye serisinin önemine değinilecektir. Böylece bir sanatçının yaşamında geçirdiği değişimin sanatına nasıl yansıdığı ve getirdiği yenilikçi tavır incelenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Andy Warhol, Pop Sanat, Ölüm ve Felaket serisi, Elektrikli Sandalye