İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 110  2023/10  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Cem BABACAN

NO Makale Adı
1695056573 CEMAL REŞİT REY’İN BESTECİLİK ÜSLUBUNUN İNCELENMESİ

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk nesil bestecilerinden biri olan Cemal Reşit Rey (1904-1985), piyanist, orkestra şefi ve eğitimci olarak birçok hizmet vermiş önemli bir sanatçıdır. Eserleriyle Türk kompozisyonunun ilerlemesine yardımcı oldu. Bu nedenle Cemal Reşit Rey ve eserleri incelenmeye değerdir. Bu çalışma ile Cemal Reşit Rey'in eserlerine ve kompozisyon tarzına yeni bir bakış açısı getirilmesi amaçlanmıştır. Rey'in besteleri incelendiğinde üslup ve kompozisyon tekniği açısından dört farklı dönem gözlenmektedir. Farklı üslup, desen, form ve müzikal özellikler gösteren toplam 85 bilinen eser bestelemiştir. Eserlerinin çoğunu senfoni, senfonik şiir, süit, rapsodi ve konçerto oluşturmuştur.

Anahtar Kelimeler: Türk Bestecisi, Piyano, Cemal Reşit Rey