İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 108  2023/8  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Can KÜÇÜKTEPEPINAR

NO Makale Adı
1694257704 SERÜVENİ KAPSAMINDA IŞIK VE GÖLGEYE DAİR GÜNÜMÜZ SANATINDA ÖZNELLEŞMİŞ NESNELER VE ÖTESİ

Işığın yayılım, yansıma ve kırılması tarihsel boyutu ile insanlık serüveni içerisinde bilimsel- sanatsal teorik ve pratik bir biçimde irdelenmiştir. Özne insanın/sanatçının duyulur algılar yoluyla yaşamsal deneyimlerinin içsel ve düşünsel gerçeklikleri ve bunun sonucu ışık ve gölgeye dair oluşturulmuş, öncü sanatsal yapıtlar, yirminci yüzyıldan günümüz dünyasına kadar, iç ve dış mekân olgusu kapsamında öznel olarak değerlendirilmiştir. Aynı zamanda ruhsal, duyusal- duygusal, toplumsal, kültürel ve sosyolojik yönleriyle irdelenerek, bireysel bilincin özelliklerinde ışık ve gölgeye dair sanatsal bir yapıtın oluşumuna açıklık getirilmeye çalışılmış, mekânsal bir yapı olarak da değerlendirilebilen özne insanın içsel dünyasının gerçekliklerinde, ışık ve gölge olgusuna yönelik metaforik olarak çözümlemeler, değerlendirmeler de yapılmıştır. Öyleyse denilebilir ki nesnel gerçeklik ve olgular kapsamında güneş ışığı/ışık olmadan gölgenin olamayacağı dahası özne insan yaşamına dair renklerin oluşmayacağı, bilimsel ve sanatsal araştırma ve gelişmelerin olamayacağı da açıktır. Bu makalede farklı bakış açıları kapsamında, yaşama kaynaklık ettiği de söylenebilen Güneş ışığının önemine, diğer ışık kaynaklarının ve gölgenin ne olduğuna ve oluşumuna açıklık getirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Güneş, Işık, Gölge, Sanat, Mekân, Algı, Metafor