İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 108  2023/8  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ayşe DAĞISTANLI PARLAR

NO Makale Adı
1694023223 GIUSEPPE VERDI’NİN MACBETH OPERASI ÜZERİNE REJİ DÜŞÜNCESİ

Bu çalışmada, 19.yüzyıl opera bestecilerinden olan G. Verdi’nin, W.Shakespeare’in “Macbeth” adlı trageyasından esinlenerek bestelemiş olduğu opera yapıtı üzerine bir sahneleme düşüncesi incelenmiştir. Araştırmacı tarafından kurgulanan özgün reji fikri, bestecinin içinde yaşadığı tarihsel süreçler dikkate alınarak ortaya konmaktadır. Rejide, yapılan dramaturji çalışmaları sonucunda ortaya çıkan sahneleme düşüncesi, sembolik öğelerin kullanımı ile aktarılmaya çalışılmaktadır. Eserin bestelenişine ilham kaynağı olan W. Shakespear Macbeth oyunu doğaüstü varlıklar ve onların gerçekleştirdiği kehanetler üzerine kuruludur. Bu çalışma, doğaüstü güçler ve Macbeth’in bilinçaltının yansıması ile kurgulanan bir reji düşüncesini temel almaktadır. Bu sebeple dekor ve kostümlerin kullanımı bu düşünceden yola çıkılarak tasarlanmıştır. Eserin geneline hâkim olan cadılar, Macbeth’in gerçekleştirmekten korktuğu arzularının bir yansıması olarak sahnede varlıklarını sürdürmekte iken, bu arzuların gerçekleşmesinde tetikleyici bir güç olan Lady Macbeth’i merkezine almaktadır. Kurgulanan reji çalışmasında, konu, karakterler, kostüm ve sembolik ögelerin kullanımı yer almaktadır. Çalışma, bölümler halinde kurgulanan reji düşüncesi, sembolik öğelerin kullanımı ve sahne görüntüsünün yer aldığı olay örgüsünün anlatımını içermektedir.