İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 109  2023/9  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Canan GÜNEŞ, Burak YİĞİT

NO Makale Adı
1693306357 JEL BASKI TEKNİĞİNİN SERAMİK KARO YÜZEYLERDE UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Baskı resminin tarihi, Çin'de M.Ö 206 yılında ipek üzerine tahta baskıyla başlamıştır. Bu teknik, 11. yüzyılda kil tabletlere oyulan harflerle geliştirilerek kâğıda basılmıştır. Kil tabletlerin yerini zamanla ahşap almış, ancak ahşabın yerini zamanla daha dayanıklı bir malzeme olan metal almıştır. Johannes Gutenberg, metal harflerle daha net ve belirgin harfler basmayı başararak kitapların daha hızlı ve kaliteli bir şekilde basılmasını sağlamıştır. Matbaaların kurulmasıyla birlikte baskı teknikleri çeşitlenmiş ve günümüzde sanatın birçok disiplininde kullanılmaya başlanmıştır. Yüksek baskı, çukur baskı, düz baskı, litografik baskı, ipek baskı, lazer baskı, direkt fotografik baskı ve mono baskı gibi yöntemler günümüzde sanatın tüm disiplinlerinde sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Seramik yüzeylerde ise deniz kabuğu, yaprak ve parmak izleriyle başlayan bu serüven, seramik malzemenin doğası gereği baskı yöntemlerinin rahatlıkla uygulanmasına olanak sağlamıştır. Özellikle baskı yöntemleri ile birlikte seramik sanatçıları farklı ifade biçimleri geliştirmişlerdir. Sanatçılar seramik yüzeyleri bir nevi kağıt gibi kullanmayı başarmışlar, bazen yaş çamur yüzeye bazen de pişmiş yüzeyleri tercih etmişlerdir. Bir monotip baskı çeşidi olan jel baskı bu araştırma kapsamında ele alınmıştır. Çalışmada jel baskı tekniği incelenerek seramik karo yüzeylerde uygulanabilirliği araştırılmış ve sonuçlar paylaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Seramik, Jel Baskı, Monotip