İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 107  2023/7  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Seda AĞIRBAŞ

NO Makale Adı
1692609575 BATI RESİM SANATINDA SOYUT YAKLAŞIMLAR VE DENEYSEL ARAYIŞLAR

Resim sanatı, yüzyıllar boyunca farklı dönemlere, tarzlara ve yaklaşımlara tanık olmuştur. Bu çeşitlilik, sanatçıların ifade özgürlüğünü keşfetmelerini, geleneksel sınırları zorlamalarını ve yeni yollar arayışına girmelerini teşvik etmiştir. Bu arayışlardan biri de soyutlama ve deneysel yaklaşımlardır. Soyutlama, nesnelerin gerçekçi temsillerinden uzaklaşarak soyut formlar, renkler ve kompozisyonlar aracılığıyla duygusal, düşünsel veya estetik bir ifadeye odaklanmayı; deneysel yaklaşımlar ise geleneksel teknikleri ve malzemeleri aşarak yeni teknikler, malzemeler ve süreçler keşfetmeyi hedefler.
Bu makalede, resim sanatında soyutlama ve deneysel yaklaşımların ortaya çıkışı ve gelişimi birinci bölümde ele alınırken, ikinci bölümde ressamların eserlerinden örneklerle soyutlama ve deneysel yaklaşımlar değerlendirilecektir.
Sonuç bölümünde ise resim sanatındaki dönüşüm sürecinde sanatçıların soyutlamayı neden tercih ettikleri ve soyutlama ve deneysel yaklaşımlar yoluyla ifade arayışları ve çağdaş sanata etkileri irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Soyutlama, deneysel yaklaşımlar, resim sanatı