İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 108  2023/8  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Candan ÜSTÜN

NO Makale Adı
1692461036 G. VERDİ’NİN RESİTATİFE BAKIŞ AÇISININ “E’ STRANO…AH FORS’E’ LUİ…FOLLIE FOLLIE!.. ARYASI ÖZELİNDE İNCELENMESİ

Bu makalenin amacı, Romantik dönem İtalyan opera geleneğinin en önemli bestecilerinden G. Verdi’nin resitatife bakış açısını, La Traviata operasından Violetta’nın ünlü birinci perde aryası “E’ strano.. Ah Fors’e’ Lui.. Follie Follie!..” aryası özelinde inceleyerek, İtalyan belcanto bestecilerinin sonuncusuna gelindiğinde, opera içerisinde fevkalade öneme sahip resitatiflerin teknik, fonksiyonel ve morfolojik açıdan vardığı yerle ilgili yararlı olabilecek bir kaynak oluşturmaktır. Literatür taraması yapılmış, konuyla ilgili kitap ve makalelerden faydalanılmıştır.
Anahtar kelimeler: Resitatif, opera, teknik, İtalyan