İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 106  2023/6  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Melda GENÇ

NO Makale Adı
1692246258 SERAMİK SANATININ AYDINLATMA TASARIMINA ETKİSİ: IŞIK HEYKELLERİ

Aydınlatma elemanları ışığa olan ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkmasına rağmen zamanla hayatlarımıza anlam katan araçlar haline gelmiştir. Günümüzde geniş bir yelpazede kullanıcılara yönelik farklı tasarımlar mekanların algılanmasını sağlarken aynı zamanda estetik bir algı da yaratmaktadır. Gün geçtikte çağın imkanları ve kullanıcıların talepleriyle çeşitlenen aydınlatma elemanlarında seramik kullanımı da ilgi görmeye başlamıştır. Tarihsel sürece baktığımızda aydınlatmalarda seramiğin kullanımı görülmektedir. Ancak zamanla farklı malzemeler yerini almıştır. Bu çalışmada seramiğin aydınlatma elemanlarının tasarımında kullanımının arttırılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda seramiğin aydınlatma tarihi içerisindeki yeri araştırılmıştır. Günlük kullanım ihtiyaçlarımızı karşılayan birçok ürünün malzemesi olan seramiğin aydınlatma elemanı tasarımında nasıl etki edeceği araştırılmak istenmiştir. Seramiğin malzemesi olan kil, ışık ve mekân arasındaki ilişki sorgulanarak çalışmalar yapılmıştır. Aydınlatma elemanlarının sanatsal anlamda gündüz mekâna olan etkisi kısıtlı iken gece tüm mekânı etkisi altına alan ışıktan heykellere dönüşmesi istenmiştir. Işığın seramik formla etkileşimi, bu formun biçimiyle olan etkileşimi sonucunda mekâna yansıması ve mekandaki algımızı değiştirerek yeni bir boyut kazandırılması amaçlamıştır.
Anahtar Sözcükler: Seramik, Aydınlatma elemanı, Tasarım, Işık heykelleri