İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 112  2023/12  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ahmet UZUNER

NO Makale Adı
1691847720 YAPAY ZEKÂNIN SANATA YANSIMALARI

Bilimin ortaya çıkışına ve bugüne kadarki gelişim sürecine bakıldığında bilimin toplumlara sosyal, kültürel ve teknolojik açıdan fayda sağladığı görülmüştür. 21. yüzyılda posthumanizm gibi kavramlar sayesinde de bilimin ilerlediği söylenebilir. Özellikle uzayın keşfi ve buna bağlı olarak zaman boyutu kavramının klasik anlatısındaki değişimin yeni bilimsel gelişmelere kapı aralamıştır. Bu yeni gelişmeler arasında yapay zekâ; robotik, nanoteknoloji, genetik mühendisliği, kuantum hesaplama ve bilgi ağları gibi yeniliklerle ortaya çıkmıştır. Bilimsel gelişmelerin etkilemeye başladığı alanlardan biri de sanat olmuştur. Sanat, yapay zekâyı kendi plastik dili için araç olarak kullanmaya başlamıştır. Sanat alanında, yapay zekâ tarafından tasarlanan ve makineler tarafından üretilen tablolar, algoritmalarla tasarlanan videolar, üç boyutlu heykeller ve hologramlar; sanat, bilim ve teknolojinin birleşiminden doğan eserler olarak gün yüzüne çıkmaktadır. Bu gelişmelerle birlikte sanatçıların yeni ve özgün bir bakış açısıyla sanat eserleri yaratmaya başladıklarını söylemek mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Yapay zekâ, teknoloji, algoritma, felsefe, sanat