İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 110  2023/10  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Arzu GÖK, Mutluhan TAŞ

NO Makale Adı
1691677276 AĞAÇ BASKI TEKNİĞİNİN FARKLI MALZEMELER (KÂĞIT, KUMAŞ, DERİ, AHŞAP, SERAMİK) ÜZERİNE UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Gelişen teknoloji, sanat ve tasarım alanındaki yenilik hareketleri ve hızlı tüketime doğru orantılı olarak bir gereksinim haline gelen hızlı ve kaliteli üretim anlayışının bir getirisi olan farklı malzeme arayışı, baskının bilinen tarihinde en çok kullanılan malzeme olan kâğıda alternatif olabilecek her tür yüzeyi deneyimleme gereksinimi doğurmuştur. Bu çıkarım göz önünde bulundurularak, alana katkı sağlamak amacıyla yapılan bu araştırma da belirlenen alternatif yüzeyler üzerine yapılan ağaç baskı uygulamaları incelenmiştir. Çalışmada kapsamında Kubat-abad saray çinilerinde yer alan aslan figürü kullanılarak yapılan tasarımlar, ağaç baskı tekniği ile kâğıt, kumaş, deri, ahşap ve seramik yüzeyler üzerine uygulanmıştır. Uygulamaların uygunluk düzeyleri uzman görüşleri alınarak karşılaştırılmıştır. Malzemeler üzerindeki baskı kalitesinin uygunluğunu ölçmeyi amaçlayan 8 kriter, ilgili literatür taraması ve yine uzman akademisyenlerin görüşleri alınarak araştırmacı tarafından oluşturulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ağaç Baskı, Sanat, Tasarım, Aslan Figürü