İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 107  2023/7  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Seher UYSAL KIRKEL, Mehmet NUHOĞLU

NO Makale Adı
1689962907 GÜNCEL REKLAMLARDA ÇAĞDAŞ MİZAH: FARKLI SEKTÖRLER ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Yeni ve özgün reklam fikirlerinin, tasarım aşamasından hedef kitlelere ulaşmasına kadar geçen her süreç önem arz etmektedir. Medya reklamlarının, asıl görevlerinin yanı sıra farklı görevleri de üstlendiği görülmektedir. Birçok şirket, ürün ya da hizmetin uzun süreli piyasada kalması noktasında mizaha başvurduğu düşünülebilir. Çalışmanın ana eksenini belirleyen güncel medya reklamlarındaki mizah algısının önemidir. Bu makalede, mizah kullanılarak satışları artırmak için tasarlanmış "Beş farklı sektöre ait reklam filmleri" incelenmiştir. Bunlar; Akbank mobil, Getir büyük ramazan, Lipton tek dem, Turkcell çok çekici, Marc makine temizleyicisi reklamlarıdır. Reklamın mizahi söylemlerle ilişkilendirilmesinin önemine ve bu ilişki üzerinden ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Ünlü oyuncuların reklam filmlerinde verdikleri röportajlar ve mizah reklam ilişkisi üzerine yapılan söyleşilere dayanarak, insanların hayatlarına etkileyici bir şekilde dokunan yanları incelenmiştir. İlgili sektörlerin reklam kampanyalarındaki mizahi rolünün yöntemlerini ve bulgularını araştırmak çalışmanın hedefleri arasındadır.

Anahtar Kelimeler: Mizah, reklam, güncel medya, televizyon reklamı, reklam sektörü