İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 109  2023/9  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Kerem DÜZENLİ, Nazım Ziya PERDAHÇI

NO Makale Adı
1689885965 TEKNOLOJİNİN TASARIM VE SANAT PRATİĞİNE ETKİSİ: NFT VE METAVERSE ÖRNEĞİ

Son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesiyle beraber tasarım ve sanat pratiği değişime uğramıştır. Özellikle kişisel bilgisayarların yaygınlaşması ve internetin herkes için ulaşılabilir hale gelmesiyle bilişim ve enformatiğin tasarım algımıza ve kabiliyetimize önemli etkileri olmuştur. Bu etkilerden söz ötmek gerekirse son günlerde popüler kavramlar olan NFT (değiştirilemez token) ve Metaverse (Öte Evren) tanımlarından bahsedebiliriz. NFT’lerin en sık kullanıldığı alanlar dijital sanat eserlerinin sertifikasyonu ve ticaretidir. Özellikle NFT alım satım platformlarında yaşanan yüksek profilli müzayedelerde sanatçılara ödenen rakamlar dikkat çekmektedir. Son günlerde NFT’lerin yaygınlaşmasıyla dijital sanat eserleri ve sanatçılar oldukça popüler hale gelmişlerdir. Ancak bu yaşananların hala tartışmalı olduğunu ve bazı eleştirmenlerin bunu bir sanat balonu olarak gördüğünü de unutmamak gereklidir. Bir diğer popüler kavramlardan biri olan Metaverse ise özellikle oyun dünyasında oldukça popüler hale gelmiştir. Bu sanal dünyalarda profil oluşturup zaman geçiren kullanıcılar farklı rollerde boy göstermektedirler. Tüm bu yaşananlarla özellikle dijital sanat eseri üreticileri için bazı fırsatlar oluşmuştur. Metaverse ortamlarında geliştirici olmak isteyen tasarımcılar, bilgisayarı ve bazı modelleme programlarını daha fazla kullanmaya önem vermeye başlamışlardır. Gerek modelleme gerek render gerekse de VR teknolojileri git gide daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Bu teknolojileri erken anlayan ve üretime geçen sanatçılar için yeni fırsatlar gün yüzüne çıkmaya başlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Tasarım, Sanat, NFT, Metaverse