İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 108  2023/8  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ayfer UZ

NO Makale Adı
1689587534 KOLAJ TEKNİĞİ VE YARATICI SANAT EĞİTİMİ İÇİN ÖNEMİ

Bir sanatsal ifade aracı olan kolaj tekniği bireyin hayal gücünü geliştirmede, bütün parça ilişkisini kurgulayabilmede ve farklı parçaları birleştirerek yeni bir kompozisyona giderken sentez yeteneğini geliştirmede etkili olmasının yanında, öğrenci kendini sanatla ifade ederken gelenekselin dışına çıkarak sınırlamaları kaldırdığı için daha özgür ve yaratıcı düşünme yetisini güçlendirmektedir. Araştırmada sanat eğitiminde kolaj tekniği ve uygulamalarının yaratıcı bireyler yetiştirmede ne derecede önemli olduğunu ortaya koymak amaçlanmıştır. Nitel araştırma yönteminde literatür taramasıyla gerçekleştiren çalışma, 20.yüzyılın başlarında ortaya çıkan sanatçıların sanat üretiminde kullandıkları ve günümüz sanat çalışmalarında ve sanat eğitiminde sıklıkla kullanılan kolaj tekniği ele alınmıştır. Kolaj tekniği üzerinde genel bir değerlendirmeden sonra yaratıcı sanat eğitimine katkıları ve önemi üzerine araştırma genişletilmiş ve toplanan veriler “betimsel analiz” yöntemiyle çözümlenerek sonuca gidilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sanat Eğitimi, Resim, Kolaj, Kolaj Tekniği, Yaratıcılık