İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 108  2023/8  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Işıl GİRAY UYSAL

NO Makale Adı
1688923667 J.S. BACH BWV 911 DO MİNÖR TOCCATA’NIN TONAL VE KARŞILAŞTIRMALI YORUMSAL ANALİZİ

Barok dönemin en önemli bestecilerinden Johann Sebastian Bach'ın piyano için toccata’ları on yedinci yüzyıldan bugüne uzanan, doğaçlama ve vitüözite gerektiren bir stil kullanması nedeniyle bestecinin eserleri arasında en sıra dışı kompozisyon tekniklerinden bazılarını içerir. Bu sebeple diğerleri gibi Do minör BWV 911 toccata'sını yorumlamak için de dönemin estetik yaklaşımını, müziğin anlatısal söylemini anlayabilmek ve esere çeşitli açılardan yaklaşmak gerekmektedir. Eserin tarihsel, teorik ve stilistik yönlerini dikkate alan genel bir analizi, modern piyanodaki yorumsal yaklaşımlar söz konusu olduğunda önemlidir. Bu şekilde, bu araştırmada elde edilen veriler bizi eserin daha eksiksiz bir şekilde anlaşılmasına ve sonuç olarak da daha bilinçli ve ilgi çekici bir yoruma götürecektir. Çalışmada ilk olarak Barok müzik, J.S. Bach’ın eseri bestelediği dönem ve toccata stili tarihsel bağlamda anlatılmıştır. Sonrasında ise çağımızın en önemli piyanistlerinden Martha Argerich ve Vladimir Horowitz’in bu eseri yorumlamalarını karşılaştıran bir bakış ile birlikte biçimsel, armonik, motif ve artikülasyon türünün yapısal bir analizi sunulmuştur. Bu sayede, eserin ifade ediliş biçimi, eserin bestelendiği dönemdeki icrası ve modern piyano için yorumlayıcı yaklaşımlar ile ilgili çeşitli noktalara varılması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Barok Dönem, Toccata, Johan Sebastian Bach, Analiz