İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 107  2023/7  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Yusuf ŞENGÜR

NO Makale Adı
1688641979 WÖLFFLİN’İN TEMEL KAVRAMLARI İLE ANSELM KİEFER’İN RESİMLERİNİN İNCELENMESİ

Heinrich Wölfflin’in Sanat Tarihinin Temel Kavramları adlı yapıtı sanat eserlerinin incelenmesinde temel yapı taşları oluşturabilecek önermeler içerir. Söz konusu çalışmada sanatın, biçim, form ve kompozisyon açısından analiz edilmesine olanak tanıyan kriterler belirlenmiştir. Bu araştırma, Wölfflin’in sanat tarihinin temel kavramları adlı eserinde ortaya koyduğu karşılaştırmaya dayanan sanat eserlerini açıklama yöntemleri ile 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren resim sanatında etkinlik gösteren Alman ressam Anselm Kiefer’in sanatını açıklamaya çalışır. Kiefer’in örneklem olarak seçilmesinin temel nedeni, postmodern dönem denilen süreçte resmi temel anlatım biçimi olarak benimsemesine koşut Wölfflin’in argümanlarının karşılığı olabilecek parametreler içermesidir. Yapılan araştırma söz konusu biçimsel analizlerin Kiefer’in resmindeki karşılıklarını bulmaya çalışmakla birlikte Wölfflin’in kavramlarının kapsamını yeni bir bakış açısı ile çizmeyi hedefler.
Anahtar Kelimeler: Sanat, resim, sanat tarihinin temel kavramlar