İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 110  2023/10  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Semih KAŞIKÇI

NO Makale Adı
1687566177 TETİKLEYİCİ OLAYLAR VE GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN NOKTALAR: HAMSUN VE CARLSEN’İN “AÇLIK” YAPITLARI

Başarılı bir sinema filminin en önemli unsurlarından biri şüphesiz ki senaryodur. Senaryo yazımı temelde roman yazımıyla pek çok benzerlik gösterse de sinemanın kendine özgü diline uygun olarak yazılması gerektiğinden önemli farklılıkları da bünyesinde barındırmaktadır. Sinema “göstererek anlatan” bir sanattır. Bir romanda okuyucu betimlenen dünyayı, karakterlerin özelliklerini veya bir yiyeceğin lezzetini yazarın kaleminin gücü ve kendi zihninin yaratım sürecinin iş birliği ile elde edebilirken; bir sinema filminde seyirci bunları çoğunlukla görmeyi tercih edecektir. Bu nedenle tetikleyici olaylar ile dönüşü olmayan noktalar, romanla filmin ortak paydaları olsa da okuyucudaki veya izleyicideki zihinsel işleyiş süreçleri birbirlerinden farklı olacaktır. Bu çalışmayla Knut Hamsun’un “Açlık” romanı ile aynı eserin sinema uyarlaması olan Henning Carlsen’in yönettiği “Açlık” filminin seyirciye bu anları nasıl aktardığı incelenmiştir. Roman ve senaryonun tetikleyici olaylar ile dönüşü olmayan noktaları anlatırken farklı aktarım biçimleri kullandığı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Senaryo, Geri Dönüşü Olmayan Noktalar, Tetikleyici Olaylar, Açlık Filmi, Knut Hamsun