İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 106  2023/6  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Merve GÜVEN ÖZKERİM

NO Makale Adı
1687168449 FRANK STELLA’NIN NFT KOLEKSİYONU: GEOMETRİLER

NFT (Non-Fungible Tokens) sanat eserleri blok-zincir içinde kriptografik olarak kaydedilen ve kopya sayısı sınırlandırılabilen sanatsal çalışmalardır. Geçmişten günümüze değin sosyo-kültürel, ekonomik ve teknolojik gelişmelerle sıkı bir ilişki içinde olan sanat disiplininde, blok zincir teknolojisi, NFT sanat eserleri yoluyla - yaygın olarak - kullanılmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, Amerikalı sanatçı Frank Stella’nın “Geometriler” adlı NFT koleksiyonunu incelemektir. Stella’nın 22 parçadan oluşan koleksiyonu, en popüler NFT sanat marketlerinden biri olan Open Sea üzerinden satışa sunulmaktadır. Araştırma Frank Stella’nın NFT koleksiyonu “Geometriler” biçim ve içerik açısından nasıl değerlendirilir? sorusu üzerinden NFT sanat çalışmalarının geleneksel sanat dünyası ile kurduğu ilişkiyi açıklamaya çalışmaktadır. Frank Stella’nın sanat kariyeri, Modern ve Postmodern sanatın NFT teknolojisi ile kuracağı ilişkiyi değerlendirmek için en özgün örneklerden birini sunmaktadır. Bu yönüyle sanatçı minimalizmden süregelen bakış açısını çağdaş işlerine aktarmıştır. Koleksiyonda konusallıktan uzak durulsa da; bir fikir ve üslup birliği bulunmaktadır. Ütopik-distopik evrenler, kent olgusu, biomorfik formlar, mekân uzam ilişkisi ön plana çıkmaktadır. “Geometriler” serisinde form ve biçim, çalışmalardaki konudan önce gelmektedir. Literatürde NFT sanat çalışmaları ile ilgili yapılmış çalışmalar genellikle sanat piyasası alanına odaklanmaktadır. NFT sanat çalışmalarının içeriğini inceleyen ya da onların sanat tarihi ile arasındaki ilişkiye odaklanan araştırmaların eksikliği göze çarpmaktadır. Bu nedenle çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Minimalizm, NFT, Blokzincir, Frank Stella, Postdijital Sanat