İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 106  2023/6  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Gizem KUÇAK TOPRAK

NO Makale Adı
1686597473 TASARIM ve BİLİM ARA KESİTİNDE MEKANIN GELECEĞİNİ MICHIO KAKU ÜZERİNDEN OKUMAK

Bu çalışmada temel amaç geleceğin mekanları ve tasarımlarına ilişkin beklenenler konusunda araştırma yapmak ve farkındalık oluşturmaktır. Mekânın geleceği üzerine yapılan tartışmalar 19. yüzyıl öncesine dayanmaktadır. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin günümüzdeki ilerleyişi ile birlikte hem yapım, bilgi teknolojileri hem de işlevsel ve fiziksel özellikleri ve algılanma biçimi açısından mekânı, tasarımı etkilemektedir ve 19. yüzyıl öncesine dayanan mekânın geleceği tartışmalarını etkilemektedir. Bu çalışma kapsamında ise geleceğin mekanları, güncel bilimsel, teknolojik gelişmelere değinen Michio Kaku’nun kaynakları üzerinden tartışılmaktadır. Michio Kaku son dönemlerde, birçok buluşa imza atan önemli bir bilim insanı, teorik fizikçidir ve kaleme aldığı Geleceğin Fiziği, Paralel Dünyalar, İnsanlığın Geleceği (Kaku, 2011, 2019b, 2019a) gibi kaynaklarda mekânın, tasarımın geleceğine ilişkin olasılıklara değinmektedir. İlgili kaynaklar üzerinden yapılan inceleme sonucunda, sanal mekân, teknoloji ile entegre olan mekân kavramlarının dikkat çektiği, gelecekte insanoğlunu yeni mekân türlerinin beklediği, mevcut mekânların kaybolma, şekil ve işlev değiştirme olasılıklarının olduğu tespit edilmektedir. Fakat geleceğin tasarımlarını gerçekleştirecek olan kişilerin yerine geçecek bir yapay zekâ, teknoloji önerisi yer almamaktadır ve yaratıcılığın, hayal gücünün doğrudan insan ile ilişkilendirildiği dikkat çekmektedir. Geleceğin bilim ve teknoloji ile entegre olmuş yeni mekanlarını tasarlayacak olan yine insanın kendisidir. Bu nedenle gelecekteki mekanları tasarlama becerisi ile donatılmış tasarımcıların, mimarların yetiştirilmesi önemsenmeli ve bu bağlamda önlemlerin alınması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mimari Tasarım, Geleceğin Mekanları, Geleceğin Tasarımları, Michio Kaku