İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 110  2023/10  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Kamuran KÖSEOĞLU, Meltem KATIRANCI

NO Makale Adı
1686313879 İLKOKUL İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE GÖRSEL SANATLARIN KULLANIMINA YÖNELİK ARAŞTIRMALARA GENEL BİR BAKIŞ

Görsel sanatların eğitsel içeriklerde kullanılması yeni bir uygulama olmamakla birlikte öğrenme ve öğretme süreçlerine birçok katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda bu çalışma kapsamında ilkokul seviyesinde İngilizcenin öğretiminde görsel sanatların kullanımına yönelik çalışmalar derlenmiştir. Çalışmada görsel sanatların İngilizce öğretiminde kullanılmasının gözlemlenen/tespit edilen olumlu etkileri sunulmuştur. Ayrıca öğretim sürecinde tespit edilen sınırlılıklar ve araştırma boşlukları belirtilerek bu alanda çalışmak isteyen araştırmacı ve sanat eğitimcilerine katkı sağlanması hedeflenmiştir.
Anahtar kelimeler: İngilizce öğretimi, ilkokul, görsel sanatlar, illüstrasyon, resimleme