İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 107  2023/7  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Onurcan ERDAL

NO Makale Adı
1685543267 SELÇUKLU DÖNEMİ FİGÜRATİF SERAMİK BİBLO ÜRETİMİNDE FORM VE TASARIM ÖZELLİKLERİ

Bu araştırmada, 11. yüzyıl ile 13. yüzyıl arasında Büyük Selçuklu Devletinin hüküm sürdüğü Suriye ve İran bölgelerinde üretilmiş figüratif seramik bibloları konu alınmıştır. Bunlar kompozit silisli beyaz çamurdan yapılmış, farklı teknikler ile süslenmiş örneklerdir. Karşılaşılan örnekler arasında tekli insan figürleri, kuş, harpi, deve, aslan, süvari, boğa gibi figürler yer almaktadır. Araştırmada amaç, biblolarda karşılaşılan figür tiplerinde görülen form özelliklerini, tasarım yorumlamalarındaki yaklaşımları ve şekillendirme tekniklerini değerlendirmektir. Araştırmanın vardığı sonuçlardan biri Selçuklu seramik biblo üretiminde döküm tekniğinin kullanıldığı düşüncesidir. Bu düşünce, parçalı kalıpların birleşme yerlerinin gövde üzerinde bıraktığı izlere ve formların tasarım özelliklerine dayanarak geliştirilmiştir. Selçuklu kültür mirasının önemli parçasını oluşturan seramik bibloların ele alınması bir yandan o sanatı daha yakından tanımamıza olanak sağlarken diğer yandan günümüz seramik sanatının olanaklarının genişlemesine katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Selçuklu sanatı, Selçuklu seramik sanatı, seramik biblo, üretim, form, tasarım