İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 111  2023/11  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ali Rıza KANAÇ

NO Makale Adı
1684232595 RESİMDE ANOMALİ

20. yüzyılın başlarında geleneksel sanat anlayışı köklü bir değişim yaşamaya başlamıştır. Bu süreç teknolojinin ilerlemesi, sosyal yaşamın çeşitlenmesi, askeri ve siyasi politikaların değişimi bağlamında değerlendirildiğinde her biri kendi içerisinde sanata doğrudan veya dolaylı yoldan etki etmiştir. Özellikle teknoloji alanındaki gelişmeler sanatın geleneksel kabuğunu kırmış ve ortaya kuralsız, olağanın dışında eserler çıkmaya başlamış, sanat eseri ve izleyici arasındaki bağ değişime uğramıştır. Böylece birçok farklı malzemenin ve tekniğin kullanıldığı resimler sapaklık yani anomali içeren pentürlere dönüşmüşlerdir. Özellikle 1950 sonrasından günümüzde kadar pek çok sanatçı yenilikçi ve deneysel işler üretmiş, geleneksel yaklaşımları bütünüyle sorgulamışlardır. Bu araştırmada Robert Rauschenberg ve Anslem Kiefer eserlerinde malzeme kullanımı bağlamında resmin plastiği üzerine incelemeler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Resim Sanatı, Anomali, Çağdaş Sanat