İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 105  2023/5  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Dide AKDAĞ SATIR

NO Makale Adı
1683635121 TARİHİ KENT DOKUSUNUN KORUNMASINDA GRAFİK TASARIMIN ROLÜ

Tarihi doku ve kültürün oluştulması kadar bir diğer önemli unsur da sahip bulunulan değerlerin korunmasıdır. Tarih boyunca topluluklar kendi kültürlerinin izlerini bırakmak, görsel kimliklerinin devamlılığını sağlamak için grafik tasarım öğelerini, dönemin koşulları bağlamında tasarımlarında kullanmışlardır. Günümüzde artan nüfusa paralel olarak gelişen reklam ve tanıtım uygulamalarının yarattığı grafik tasarım sorunları tespit edilmiştir. Belirlenen örnek tarihi dokuların üzerinde yer alan tasarım uygulamalarında, grafik tasarımın rolü irdelenecektir. Bu kapsamda grafik tasarımcının sorumlulukları, kentlerde bulunan tarihi dokular üzerinde ve çevresinde kurallara uygun, duyarlı bir görsel iletişim sağlanması için yapılması gerekenler, tespit edilen örnekler üzerinden reklam, ilan ve tanıtım kuralları kapsamında uygulanış biçimleri incelenecektir. İnsana ilişkin herşeyin temelini oluşturan kent için, çevresel grafik tasarım çerçevesinde tarihi dokuyu korumaya yönelik çözümler ile farklı bir perspektiften düşünülmesi amaçlanmaktadır. Kent, tasarım algısı ve tarihi doku ilişkisi konularında farkındalık yaratılması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tarihi Doku, Grafik Tasarım, Görsel Kirlilik, Açık Hava Reklamcılığı