İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 110  2023/10  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Kenan Eray EYGECİ

NO Makale Adı
1682881680 KAVRAMSAL SANAT YAPITLARINDA DİLBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMELER: WEİNER, KOSUTH VE KAWARA ÖRNEĞİ

Kavramsal Sanat; sanatın kendisini çözümlemesi arayışıdır. Kavramsal sanatta düşünce alışılagelmişin dışında farklı yöntem ve araçlarla ifade edilir. Bu sanatın öncülerinden olan Lawrence Weiner, Joseph Kosuth ve On Kawara, sanat ve dil ilişkilerindeki dilbilimsel çözümlemelerini, ‘zaman’, ‘mekan’, ‘yazı’, ‘insan’ ve ‘doğa’ kavramları üzerinden ele almışlardır. Bu konular çerçevesinde kavramsal sanatın, dilin ve dilbilimsel çözümlemelerin vurgulamak istediği dil algısının tespitini oluşturmak istemişlerdir. Bu makale kapsamında, araştırılan sanatçıların kavramsal sanat yapıtlarındaki dilbilim çözümlemeleri örneklerle aktarılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Kavramsal Sanat, Dilbilimsel, Sanat Yapıtı, Yazı, Sanat