İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 111  2023/11  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Zafer EREN

NO Makale Adı
1682330208 BİNALİ SELMAN’IN HAYATI VE MÜZİK YAŞAMI

Türk Halk Müziğimizin içinde önemli bir yere sahip olan ağıtlarımız, türkülerimiz ve halk oyunlarımız Anadolu’nun o eşsiz mozaiğinde en renkli yerini almıştır. Bu mozaiğin renklerini oluşturan illerimizden biri de Bayburt’tur. Bayburt’ta bu mozaiğin renklerini oluşturan en önemli kişilerden biri de Binali Selman’dır. Selman, Türk Halk Müziğinin üflemeli sazları olan mey ve zurnayı çok iyi derecede icra etmiştir. Selman’ın kendine has yorumu ve eşsiz repertuara sahip oluşu, sadece doğup büyüdüğü bölgede değil, Anadolu’nun tüm bölgelerinde kendisini göstererek müzik dünyasında derin izler bırakmıştır. İsmi Bayburt iliyle özdeşleşerek Bayburtlu Binali Selman olarak tanınmıştır. Mey ve zurna deyince insanların aklına gelen ilk kişi olmuştur. Bu çalgılara gönül veren her müzisyen mutlaka Binali Selman’ı dinleyerek kendini geliştirmeye çalışmıştır. Anadolu’nun geleneksel müziğine, katkıda bulunmuştur. Doldurduğu plakların yanı sıra, birçok ünlü sanatçıya da eşlik etmiştir. Çocuk yaşta çalmaya başladığı zurnayı ve meyi ölümüne kadar elinden bırakmamıştır. Bu çaba onu ‘‘zurna ve mey’’ sazlarında duayen yapmıştır. Bu çalışmada Binali Selman’ın ‘‘mey ve zurna’’ sazlarında yapmış olduğu yeniliklerden bahsedilmiştir. Ayrıca Binali Selman’ın Türkiye Radyo Televizyon (TRT) kurumu Türk Halk Müziği Arşivi’ne kazandırdığı türkülere de yer verilmiştir. Bu kapsamda Binali Selman’ın mey ve zurna icrasındaki üstün başarısını ele alarak onu tanıtmak, eserlerini ve tarzını, yeni kuşaklara aktarmak temel düşünce olmuştur. Sanatçının Bayburt’ta müziğe nasıl başladığı, İstanbul’a gelişi, sanatsal çalışmaları, öğütleri incelenmiştir. Bilgiler, kendileri de birer müzisyen olan çocukları Deniz Selman ve Mahir Selman ile görüşmelerle desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Binali Selman, mey, zurna, türkü, bar