İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 109  2023/9  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ece PINAR

NO Makale Adı
1681507668 MAN RAY’İN ESERLERİNDE SÜRREALİZM ETKİSİ

19. yüzyılın ilk yarısında fotoğraf makinasının icadıyla birlikte resim sanatının varoluş sebebinin sadece görüneni resmetmek olduğu düşüncesi anlamını yitirmeye başlar. Bu bağlamda 20.yüzyıl sanatçıları sanatta yeni ifade biçimlerinin yollarını ararlar. 1914 yılında I. Dünya Savaşının patlak vermesiyle birlikte birçok düşünür, şair ve ressam bir araya gelerek savaş karşıtı görüşlerini paylaştıkları Dada sanat topluluğunu kurarlar. Bu bağlamda Dada bir sanat akımı olmaktan çok protest bir sanat hareketi olarak değerlendirilir. Man Ray, çağın en çok ses getiren Dada sanat hareketine destek verir. Ray, Dada içeresinde büyüyüp gelişen Sürrealizm akımını benimser. Sürrealizm akımı Freud’un psikanaliz kuramından etkilenir ve en saf haliyle düşünceyi, aklın herhangi bir kontrolü olmadan, bütün ahlaki ve estetik değerlendirmelerin dışında bir kavram olarak tanımlar. Ray, eserlerinde fotografik imgeyi gerçeküstü görüntüler elde etmek amacıyla kullanır ve siluet fotoğraf(fotogram) tekniğinden yararlanarak rayograf adını verdiği kendine özgü bir üslup geliştirir. Man Ray, sanat kariyerinin ilk yıllarında Paris’te yaşar ancak II. Dünya Savaşı sırasında Amerika’ya dönmek zorunda kalır. Amerika’da daha çok moda fotoğrafçısı olarak ün yapan sanatçı 1976’da vefatına kadar Avrupa ve Amerika’da sanatını sergilemeye devam eder.
Anahtar Kelimeler: Dada, Sürrealizm, fotoğraf, fotogram, rayogram