İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 103  2023/3  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Filiz KARAPINAR, Manolis EKMEKTSOGLOU

NO Makale Adı
1681110445 GELENEK VE MODERNİTE: K. PENDERECKI FLÜT KONÇERTOSUNUN BİÇİM VE SENTEZ ÖĞELERİ

1990'ların ilk döneminde, Penderecki'nin sanatsal yaratımlarının çoğu, belirgin bir ton kalitesiyle karakterize edilen enstrümantal müziğe odaklanmıştır. Besteci, önceki eserlerinde karanlık, ölümlülük ve korku gibi temaların dramatik doğruluğunu araştırmaya yönelik keskin bir eğilim sergilemektedir. Flüt konçertosunun (1922) da bestelendiği sonraki dönemde, bestecinin odak noktası kasvetli karakterinden daha genel bir parlaklık ve yumuşaklığa doğru kaymıştır. Bu konçertonun kendine özgü, içten ve lirik bir tona, formu ise özel bir denge ve klasik oranlara sahiptir. Bu araştırma, bestecinin flüt konçertosunda heterojen bir çerçeve oluşturmak için hem tarihsel hem de çağdaş dönemlerden farklı kompozisyon metodolojilerini nasıl bir araya getirdiğini incelemektedir. Çalışmanın içeriği, form, dizisel yapı ve doku gibi parametrelerin yanı sıra hiyerarşik olay yapıları da dâhil olmak üzere parçadaki ayrık yapısal öğelerin montajını yöneten müzikal ilkeleri araştırmaktadır. Makalenin daha anlaşılır olması açısından, okuyucunun eserin müzik notasına sahip olması tavsiye edilir.

Anahtar kelimeler: Penderecki, flüt konçertosu, çağdaş dönem, sentez