İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 104  2023/4  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Necla ÖZBALCI, Özlem TEKDEMİR DÖKEROĞLU

NO Makale Adı
1680771498 BİLİMSEL İLLÜSTRASYON VE MİNYATÜR İLİŞKİSİ: ASTRONOMİ

Minyatür, metni aydınlatmak, daha anlaşılır hale getirmek için el yazması kitaplar üzerine özel teknikler yardımıyla çizilen geleneksel betimleme sanatıdır. İllüstrasyonsa bir resmi hikâyeleştirmek yoluyla açıklama işlevini üstlenen resimlere verilen isimdir. Bu bağlamda her iki disiplin de hikâye anlatma işlevini olgu ve olayları betimleyerek yapar. Araştırmada, astronomi konusunda anlatımcı ve işlevsel nitelikler taşıyan minyatür ve illüstrasyonların görsel açıdan incelenmesi amaçlanmaktadır. Astronomi bilimi üzerinde önemli bir yere sahip olan Ali Kuşçu ve Takiyuddin’in buluşları üzerine tasarlanmış olan minyatürlerin, çağımıza daha yakın bir görsel anlatım yolu olan illüstrasyon kavramıyla ortak yönlerinin, astronomi bilimi üzerinden incelenmesi araştırmanın kapsamını oluşturur. Çalışmada adı geçen bilim insanlarının astronomi konusundaki çalışmaları üzerine yapılmış minyatürler görsel açıdan incelenmiş ve bu geleneksel betimleme yönteminin illüstrasyonla ortak yönleri üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Minyatür, İllüstrasyon, Astronomi, Ali Kuşçu, Takiyuddin, İstanbul Rasaathanesi